اهمیت حمل و نقل هوایی در دنیای سریع امروز بر کسی پوشیده نیست. حمل و نقل هوایی سهم عمده ای در فعالیت تجاری کشورها دارد، به نحوی که غالباً به عنوان یکی از شاخصهای رشد اقتصادی مردم معرفی می شود. توسعه حمل و نقل هوایی با بهبود خدمات فرهنگی و اجتماعی، گسترش فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح اشتغال منطقه ای و توسعه گردشگری امروزه پیشرفت محسوس تری نیز داشته است. توسعه ترابری هوایی نه تنها به عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی وابسته است، بلکه تصمیمات سیاسی، حقوقی و اعمال ضوابط و مقررات مالی و اجرایی درآن نقش تعیین کننده دارند.

آثار منفی صنعت هوایی

صنعت هوایی بازار رقابتی شدیدی دارد که این حساسیت رقابتی، ناشی از حساسیت مشتریان به قیمت و تمایل آنها برای به دست آوردن خدمات خوب با قیمت مناسباست. به منظور رقابت در بازار، شرکتها باید برای ارائه بهترین خدمات ممکن، هزینه کنند. با این حال، این امر به دلیل هزینههای عملیاتی بالا که بر کل صنعت تاثیر میگذارد، دشوار است. ایرلاینها به عنوان بخش بزرگی از صنعت حمل و نقل هوایی، به ناچار  اثراتی منفی بر جای می گذارند. آلودگی های صوتی، تولید کربن دی اکسید، اثرات مخرب روی تغییرات آب و هوایی از جمله این اثرات منفی می باشند.

CSR و مراقبت از جامعه

مسئولیت اجتماعی شرکت ها نوعی فعالیت استراتژیک اقتصادی محسوب می شود که می تواند موجب ارتقاء پایداری شرکت ها در فاکتورهای گوناگونی شود. بهبود تصویر سازمان در جامعه، افزایش ارزش نام تجاری، تقویت ساختار حاکمیتی شرکت، دسترسی بیشتر به منابع تامین مالی، محیط کار ایمن تر و بهداشتی تر، کارکنان با انگیزه تر، وفاداری مشتری و افزایش اعتماد ذینفعان به شرکت از جمله مزایا و نتایج مشارکت شرکت ها در موضوعات اجتماعی است که صنعت هوایی به ویژه ایرلاین ها از این قاعده مستثنی نیستند. مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در واقع مجموعه وظایف و تعهداتی است که یک شرکت در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام می دهد.

ندیدن اجتماع و نادیده ماندن برند

باید چنین عنوان کرد که مسئولیت اجتماعی جزئی حیاتی از استراتژی کسبوکار امروزی است. این کار می تواند نه تنها کارایی عملیاتی شرکت های هوایی را بالا ببرد بلکه باعث تصویرسازی مناسب از برند مورد نظر در ذهن عموم جامعه باشد.  از طرفی دیگر آنان می توانند سهم خود از بازاری که جامعه برای آنان پدید آورده است را در جای مناسب به همان جامعه برگردانند. چرا که اگر امروز شرکت ها در حوزه های مختلف، اجتماعی که در آن حضور دارند را نبینند، در آینده نزدیک در اجتماع دیده نخواهند شد.

رفرنس:

APPLICATION OF CSR PROGRAMS IN THE AIR-LINE INDUSTRY Timo Anttila, Annika Kretzschmar

دیدگاهی بنویسید.

سیمرغ، برند ملی مسئولیت اجتماعی در حوزه سفر

تهران‏، میدان آزادی، اتوبان لشگری، بعد از ایستگاه مترو بیمه، پلاک 31، کارخانه نوآوری آزادی، موسسه خیریه سفرهای سیمرغ

تلفن: 02149275888
ایمیل: Pr@Simorghcharity.ir